Knep 3. Bygg cirkelargument

Bild för Peter Dahlgren
Inlagt av Peter Dahlgren 27 juli, 2011 - 17:38

Att argumentera i cirklar är effektivt för att helt fräckt anta det du hade som uppgift att bevisa.

Vill du bevisa att bibeln är sann säger du ”den är sann eftersom det står i den att den är sann, och bibeln är Guds ord.” (Och varför är Guds ord sant? För att det står så i bibeln såklart.) Det är fullständigt cirkulärt resonemang och leder ingenstans förutom tillbaka till starten av det du redan sagt. Säg exempelvis att ”någon som har läst juridik till högsta nivå är en briljant jurist, eftersom en briljant jurist är någon som läst juridik till högsta nivå”.

Dessvärre kan dessa cirkelargument vara lätta att genomskåda eftersom de bara upprepar samma ord i en omvänd ordning. Om du diskret byter ut dem mot deras negation får du bättre effekt: “Gud är en rättvis och kärleksfull Gud eftersom Gud är Gud och kan inte vara varken orättvis eller kärlekslös”. En annan variant är ”kvinnor skriver bäst böcker eftersom män inte gör det”. De är något knepigare men fyller samma funktion åt oss: Att skenbart bevisa något vi inte har ett uns bevis för.

När jag vid ett tillfälle debatterade alkohol- och drogfrågor med en synnerligen iver rättshaverist fick jag förklarat för mig att droger inte kan legaliseras därför att de är olagliga. Han skämdes inte det minsta för att presentera ett sådant uppenbart bedrägligt cirkelargument, men å andra sidan greppade han efter alla tänkbara halmstrån.

Vid ett annat tillfälle fick jag höra en föreståndare för Anonyma alkoholister förklara att tolvstegsprogrammet är en succé därför att alla som gått igenom det tillfrisknat från sin alkoholism. Men för att gå igenom hela programmet måste man tillfriskna, annars har man halkat tillbaka på ett tidigare steg. Med sådana cirkelargument kan man få vilka behandlingsmetoder som helst att bli 100 % effektiva, och just denna fick dessutom kommunala pengar för att mata cirkelargumentet med.

Om en sak följer av en annan (och vice versa) så kan man också fräckt anta den ena (”män skriver sämre böcker”), och låta publiken själv koppla ihop den andre (”kvinnor skriver bättre böcker”). Kan du dessutom sprida ut dina cirkelbevis i smyg här och var under hela debattens gång, i ett enda stort nät av cirkelbevis, så blir du svårslagen eftersom det krävs mycket tankeverksamhet för att veckla ut det intrasslade nätet. Sprid exempelvis tre påståenden som bildar en cirkel (påstående A leder till B som leder till C som i sin tur hänvisar tillbaka till A).

I videoexemplet nedan ser vi återigen Nigel Hawthorne veckla in sju (!) argument i en så obeskrivligt komplicerad cirkel att det inte kan leda till något annat än omedelbar huvudvärk och resignation.

För den intresserade, är det dessa sju argument som binds ihop på något mirakulöst sätt:

  1. Government policy
  2. Policy
  3. Administrative policy
  4. Policy of administration
  5. Administration of policy
  6. Administration of the policy of administration
  7. Policy of the administration of policy

En av de mer skickligare debattörerna är den kristna apologeten William Lane Craig. Han är, förutom en mycket skicklig talare, också väldigt insatt i de filosofiska argumenten för och mot en gud (den kristna Guden med stort G). Han gödslar med argument under hela debattens gång, och drar sedan ihop slutsatsen från alla argument likt en snara, varpå han sedan utnämner sig som vinnare. Och med rätta, han är en sann mästare i eristik som måste studeras närmare för den som vill lära sig lura andra människor.

Bild 

Wheel of power

Logik 

Formell logik

Felslut 

Formella felslut