Litteraturförteckning

Bild för Peter Dahlgren
Inlagt av Peter Dahlgren 27 juli, 2011 - 23:17

Dessa verk citeras på Bokjävel.se. Använd dem som tips på litteratur att förkovra dig i. Listan uppdateras löpande.

  • Aristoteles (2000). De interpretatione: Om sofistiska vederläggningar. Stockholm: Thales
  • Armstrong, J. Scott (1982). The Value of Formal Planning for Strategic Decisions: Review of Empirical Research. Strategic Management Journal, 3 (1982), pp. 197-211
  • Hamblin, Charles L. (1970). Fallacies. London: Methuen
  • Hellspong, Lennart (2004). Konsten att tala: handbok i praktisk retorik. 2., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur
  • Kahneman, Daniel & Tversky, Amos (1979). Prospect theory: An analysis of decisions under risk. Econometrica, 47, 263-291
  • Lindqvist Grinde, Janne (2008). Klassisk retorik för vår tid. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
  • Mercier, Hugo & Sperber, Dan (2010). Why Do Humans Reason? Arguments for an Argumentative Theory. Behavioral and Brain Sciences (June 26, 2010), Vol. 34, No. 2, pp. 57-74, 2011
  • Schopenhauer, Arthur (2007). Eristik eller 38 sätt att få rätt. Åstorp: Retorikförlaget
  • Sloane, Thomas O. (red.) (2001). Encyclopedia of rhetoric. Oxford: Oxford University Press
  • Walton, Douglas N. (2008). Informal logic: a pragmatic approach. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press