Några avslutande ord om moral

Bild för Peter Dahlgren
Inlagt av Peter Dahlgren 2 januari, 2012 - 22:10

Ämnesord 

moral, etik

Som du säkert har läst så är frånvaron av moral mer än påtaglig i den här boken. Eristik handlar nämligen om att krossa motståndaren till förintelse med såväl rätta som orätta medel. Därför passar det gott att säga några ord om det som filosofer också ägnar sig åt när de inte försöker sticka argument i ögonen på varandra: normativ etik eller hur man bör handla.

Redan Aristoteles menade att retorik och etik går hand i hand. En god talare är inte bara vältalig, utan också omdömesgill och moralisk. Hitler skulle därför inte anses vara en särskilt god retoriker, även om han givetvis praktiserade retoriska konstgrepp.

Den tyska filosofen Immanuel Kant uppmanade oss att se människan som ett mål, inte som ett medel. Med det menade han att vi skulle behandla våra medmänniskor i enlighet med deras bästa, inte genom att förleda dem för att det gynnar våra egna mål.

Detsamma kan sägas gälla den eristiska dialektiken. Även om detta är en handbok i hur man faktiskt bedrar människor mest effektivt, är det också motsatsen. Det är ett sätt för dig att undvika att själv bli bedragen och kunna identifiera när så sker. Kunskap är som sagt makt och med makt kommer också stort ansvar.

En diplomat är en person som tänker sig för två gånger innan han ingenting säger.
Frederick Sawyer

Människor har rättigheter som inte bör kränkas. Och i enlighet med dessa rättigheter har vi andra en skyldighet att inte frånta människorna dessa rättigheter. Den så kallade lagen om effekt menar att en handling kommer att återupprepas om den leder till goda konsekvenser för den som utför den.1 Med andra ord, finner vi oss i att bli illa behandlade av andra, så är det med all säkerhet så att vi kommer att bli behandlade lika illa även nästa gång. Och gången därefter. Att ta dig ur den onda spiralen kräver förstås att du sätter ned foten så tidigt som möjligt. Med ord, såklart, inte nävarna. Därför är det en god tumregel att bara använda eristik när du själv blir utsatt för det, som ett slags självförsvar.

Därför: Praktisera eristik med måtta och använd ditt omdöme. Ibland kan det faktiskt vara värt att trycka till motståndaren ordentligt, men se till att du åtminstone kan försvara din handling innan du begår den. Inte bara för att det är mest moraliskt att göra så, utan framför allt för att du bedrar dig själv om du inte gör det. Du vill inte bli ett offer för din egen eristik. När allt kommer omkring är sanningen det som lögnaren är som mest besatt av. 

Med de avslutande orden har jag bara en sak att tillägga: Må väl.


[1] Från den amerikanska psykologen Edward Thorndike. Samma procedur som positiv förstärkning vid operant betingning.