presupposition

Bild för Peter Dahlgren

Så är argument uppbyggda

Inlagt av Peter Dahlgren 27 juli, 2011 - 19:22

I korthet består ett argument av ett påstående samt ett stöd till det påståendet, till exempel "tobaksrökning är skadligt för hälsan därför att tobak innehåller giftiga ämnen". Om vi tränger djupare in i argumentets fysik så kan vi dock formalisera argumentet. Det innebär att vi plockar isär argumentet i atomer för att se hur de hänger ihop med varandra, och framför allt, om de hänger ihop. Även de byggstenar som är outtalade, som tas för givet, tas med i det formaliserade argumentet så att man enkelt kan förstå det. Det gör vi i något som kallas syllogism.

Subscribe to presupposition