Knep 2. Vidga påståendet

Bild för Peter Dahlgren
Inlagt av Peter Dahlgren 27 juli, 2011 - 17:31

När du känner att du börjar tappa greppet om debatten så är en bra metod att kraftigt utvidga eller överdriva motståndarens påstående, långt bortom vad han ursprungligen avsåg. Ju mer allmänt påståendet utvidgas till att vara, desto större blir måltavlan för kritik. 

När jag vid ett tillfälle debatterade dödsstraff, påpekade jag motsägelsen kring dödsstraff och frihetsberövande. Många anser nämligen att man kan inte döda någon genom dödsstraff, och i samma andetag säga att dödande är fel. Samtidigt kan de mycket väl anse att man kan frihetsberöva personer genom att sätta dem i fängelse, om dessa i sin tur frihetsberövat andra (genom exempelvis kidnappning). Min motståndare försökte då kraftigt utvidga mitt påstående genom att hävda att jag inte tog hänsyn till skyddet för samhället, proportionalitet liksom sonandet för brottet. Jag klargjorde då att det enda jag pratade om var just jämförelsen mellan dödsstraffet och frihetsberövandet, och att samma typ av handling som brottet i sig, fast med annat motiv, mycket väl kan vara berättigat.

Om din vän argumenterar för amerikanernas många vetenskapliga framgångar (och nobelpris) kan du kraftigt utvidga hans påstående till amerikaner i största allmänhet. Du berättar sedan om amerikanernas utrotning av indianerna, amerikansk imperialism och alla krig de bedriver runtom i världen. Därefter utser du dig till debattens vinnare. Det som kan antas vara sant för delen blir därmed sant för helheten.

- Zonterapin du håller på med har inget vetenskapligt stöd.1
- Så du menar att precis allt måste vara 100 % vetenskapligt bevisat innan det får användas? Då kan vi ju knappt använda någonting...

Dialogen ovan är knappst ovanlig, snarare tvärtom. Den första personen säger att metoden inte har bevisats fungera. Eftersom zonterapi är trams är det förstås svårt att försvara det på något rimligt sätt. Då får man ta till orimliga metoder. Den andre personen vidgar då påstående kraftigt och undrar om allt måste bevisas om man ska kunna använda det över huvud taget. Erfarenheten säger ju till oss att vi tar mängder för saker för givna, trots att vi saknar bevis, till exempel när någon använt ett visst rengöringsmedel som tog bort vinfläckarna från kavajen utan problem. Men det var ju inte riktigt vad den första personen menade. Den ene pratar om det specifika och konkreta fallet, medan den andre pratar om alla principiella fall. Det här knepet är ofta väl använt eftersom det vidgar måltavlan för kritik betydligt, vilket också gör påståendet lättare att vederlägga.

Det omvända gäller förstås också. När du känner att kritiken mot ditt eget påstående blir allt för stort gäller det att tydligt inskränka och avgränsa vad du menar, likt en snara som dras åt, så att du minskar påståendets träffyta från angrepp.


[1] Zonterapi (också kallat reflexologi) är en terapi där utövarna påstår att foten är kopplad till olika organ i kroppen. Slår man lite på fotdynan så påverkas njuren, hjärtat eller vad de nu har hittat på. Så fungerar naturligtvis inte människokroppen, men man kan ju åtminstone tjäna lite pengar på att behandla de som tror det fungerar så.